Hoàng Thị Thu Trà

  • DC MEDIA
  • 1 bài đăng
Mình muốn tìm cho chính mình một hướng đi mới, một cơ hội để thay đổi bản thân tốt hơn. Chỉ khi mình cố gắng, mình mới biết bản thân có thể làm gì.

Danh sách bài dự thi

Hoàng Thị Thu Trà

1 bài đăng 14 votes

Sản phẩm thí sinh bán

Theo dõi KOC Vietnam 2023 tại Facebook Youtube Instagram Tiktok eMail