Bạch Ngọc Anh Thư

  • Celeb Network
  • 1 bài đăng
Hello, It’s Bnat again! Mình là chủ kênh Tiktok Bạch Ngọc Anh Thư. Mình vừa là diễn viên và Content Creator nên mình xem đây một cách để truyền tải câu chuyện và tạo sự kết nối với khán giả cũng như việc bản thân mình yêu thích khám phá, trải nghiệm, sáng tạo vào việc chia sẻ về các sản phẩm và dịch vụ, tất cả có thể bổ trợ cho nhau để mình đến KOC VietNam 2023. Mình nghĩ đây là cuộc thi giúp mình cân đo về khả năng cạnh tranh, biết bản thân mình đang ở vị trí nào và song song đó mình cũng muốn khám phá và học hỏi nhiều hơn từ chương trình KOC VietNam 2023.

Danh sách bài dự thi

Bạch Ngọc Anh Thư

1 bài đăng 119 votes

Sản phẩm thí sinh bán

Theo dõi KOC Vietnam 2023 tại Facebook Youtube Instagram Tiktok eMail